Guestbook

:)  Leave some comments for us! :DPost a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

197 Comments

Reply JosephVep
5:08 PM on November 11, 2019 
Reply JosephVep
5:40 PM on November 10, 2019 
Reply NancyPdg
1:28 AM on November 8, 2019 
Reply Scottprari
5:43 PM on November 7, 2019 
?оже? б???, на ?оди?ел??ком ?об?ание п?еподава?ел? в??казал вам, ??о ? ва?его ?ебенка как п?авило б?ва?? ???дно??и ? неко?о??ми ?з?ков?ми и ?е?ев?ми нав?ками. ?ибо, возможно, во в?ем? ?азгово?а ? ?еб?нком ?видели не?а?нное заикание? ?? пон?ли ??о ??о нено?мал?но? ? е?ли ?ак, ??о вам необ?одимо ?дела??? ??е мал??и ?о?ми?????? ? ?азной ?ко?о????, и дл? одни? п?о?ождение о? п?о???? ?лов к ?о?о?о ??о?м?ли?ованном? и г?амма?и?е?ки ве?ном? п?едложени? може? понадоби???? год/два,а о??ал?н?е п?ак?и?е?ки ??аз?( к 1 год?) на?ина?? без ?молка гово?и??. ?о к 5 годам ди?? об?зан(на) ?ме?? не ?ол?ко ли?? гово?и?? ?лемен?а?н?е п?едложени?, закл??а??ие?? из 2-3 ?лов, однов?еменно логи?но ?ове??а?? длинн?е ??аз?. ?б?ледование ?пе?иали??ом логопедом поможе? обна??жи??, ???е??в?е? ли ? ва?его к?о?и ???дно??и в ?е?и. ?огопеди?е?ка? ?е?апи? - ??о в ?елом ?е?апи? дл? подавл???его бол??ин??ва на?и? де?ей ? па?ологи?ми ?е?и и / или ?азгово?ного ?з?ка,или заде?жки п?и?и?е?кого ?азви?и?. ?е??м може? понадоби???? логопеди?е?ка? ?е?апи? по ?азн?м п?и?инам, н?жно по?ла?? ?ебенка к ?пе?иали???, е?ли: " ?ам или д??гим л?д?м невозможно пон??? ?ебенка. " ??е ??и?а??, ??о ?еб?нок млад?е, ?ем, нап?име?, в?е они, по ?ой п?и?ине ??о он пло?о гово?и?. " ?ал??а обз?ва?? из-за ?ого, как он гово?и?. " Реб?нок заикае???. Ц??ТР ??РР??Ц?? ??С?Р?Ф?? п?едназна?ен(а) дл? ?ого, ??о б? ва?ем? ?ебенк? наве??и ?п?авк? ? заде?жкой ?е?и. ?вони?е нам, запи?и?е?? на пе?вое зан??ие, и м? не?омненно поможем мал???. логопед п?и?олог
Reply SheilaPio
1:27 PM on November 7, 2019 
Reply HollyBiz
8:07 AM on November 7, 2019 
literary analysis a modest proposal essays on the work of jean luc godard An example of a methodology for dissertation free samples of a job cover letter essay heaps liar new paradox Advantages of essay appraisal method should you put references on your resume gender in sport literature review Accounting dubai in job resume essays about my country of sri lanka top college thesis statement sample An essay of dramatic poesy sparknotes
Reply ClairePcq
6:53 AM on November 7, 2019 
Reply JosephVep
7:15 PM on November 6, 2019 
http://trustnlinepharmacy.us canadapharmacyonline com epharmacy com
Reply JosephVep
5:54 AM on November 6, 2019 
Reply GeoffreyPto
3:12 AM on November 6, 2019